Nábor nehnuteľnosti

 • Kontaktné údaje vlastníka

 •  

 • Informácie o nehnuteľnosti

 •  

 • Údaje k vytvoreniu sprostredkovateľskej zmluvy

  Ak ste sa už dohodli s našim maklérom na vytvorení zmluvy, toto je bezpečný spôsob, ako nám zaslať citlivé osobné údaje ako scan občianskeho preukazu či dátum narodenia. Ak ešte nemáte záujem o zmluvu ale len úvodnú obhliadku, túto sekciu nemusíte vypĺňať.
 • Sem môžete nahrať scan občianskeho preukazu vlastníka/vlastníkov alebo iných potrebných dokumentov (max. 20 súborov do 20MB, súbory .jpg, .png, .pdf, .doc, .docx, .jpeg)
  Presuňte súbory sem alebo
  Akceptované formáty súborov: jpg, png, pdf, doc, docx, jpeg, Max. veľkosť súborov 20 MB, Max. počet súborov: 20.
  • Ak Vás už oslovil náš maklér, alebo ste si vybrali konkrétneho makléra z našej RK, tu zadajte jeho meno.
  • Ak ste sa už s našim maklérom dohodli na presnej zmluvnej provízii, prosíme zadajte sem presne dohodnuté podmienky.
  • Hidden

  Spoločnosť RealVEA s. r. o. (ďalej len „Sprostredkovateľ“) bude Vami poskytnuté osobné údaje v rozsahu tohto dokumentu spracúvať v rámci zmluvného vzťahu súvisiaceho so sprostredkovaním predaja alebo prenájmu Nehnuteľnosti. Právnym základom spracúvania je zmluvný vzťah s dotknutou osobou. Bez poskytnutia osobných údajov nie je možné s Vami uzatvoriť zmluvný vzťah. Osobné údaje spracúvané v súvislosti so zmluvným vzťahom budú: poskytované advokátskej kancelárií za účelom prípravy zmluvnej dokumentácie a príslušnému katastru nehnuteľností na základe žiadosti zmluvných strán. V rámci oprávnených záujmov Sprostredkovateľa vyplývajúcich z ustanovení osobitných zákonov, bude zmluvná dokumentácia a ďalšia dokumentácia súvisiaca s obchodným prípadom uchovávaná v lehote 10 rokov od skončenia zmluvy. Aktuálny zoznam ďalších Sprostredkovateľov/Spolupracovníkov, ktorí sa podieľajú na riešení tohto obchodného prípadu, sú k dispozícii elektronicky na základe Vašej požiadavky zaslanej na: office@realvea.sk. Ako dotknutá osoba, o ktorej sa spracúvajú osobné údaje máte: 1) právo požiadať prevádzkovateľa o prístup k Vašim osobným údajom, 2) právo na ich opravu alebo vymazanie osobných údajov, 3) právo na obmedzenie ich spracúvania, prípadne právo namietať proti ich spracúvaniu, 4) právo na prenosnosť OÚ, 5) právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR so sídlom na Hraničnej 12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika.